Om Gruetunet

GruetunetGruetunet ble bygget i etterkant av storflommen i bygda i 1995, og ble reist som en særlig takk til Grues befolkning som stilte opp for å redde kommunesenteret sitt, Kirkenær. Næringslivet og private bidro slik at anlegget i dag kommer hele Grue kommune til gode.

Formålet med det nye kulturanlegget var å få et sted der bygdefolket kunne feire bryllup, konfirmasjon, slektsstevner og jubileum av ulikt slag. På området finnes også scene og amfi som benyttes til konserter og friluftsarrangement.

Bygdefolket takket og bidro med mange tusen dugnadstimer og stor frivillig innsats for å reise anlegget. Sluttsummen ble på nærmere ti millioner kroner.

Prosjektet ble igangsatt omgående etter flommen og videreførte den enestående fellesskapsfølelsen som var skapt i bygda. Gruetunet ble innviet 3. juni 2000 med om lag 4000 personer tilstede. Selskapslokalet ble bygget i 2001.

Gruetunet Museum

Gruetunet er bygget i nær tilknytning til Gruetunet Museum og benyttes gjerne som et friområde. Grue barne- og ungdomsskole og kommunens barnehager benytter området til ulike aktiviteter. Friluftsmuseet ligger ved Forkerudstjernet består av 25 bygninger som viser gard, husmannsplass og sæter i Solør fra perioden 1750-1900.